Inloggen

Rkbs De Tweemaster Leiden

Welkom op het ouderportaal van rkbs De Tweemaster.


schoolpleinWelkom op het oudercommunicatieplatform van De Tweemaster Leiden.

Vanaf oktober 2012 maakt De Tweemaster gebruik van Schoudercom. Het gebruik van Schoudercom zorgt voor een goede, snelle, eenvoudige en overzichtelijke communicatie tussen ouders en school.

 

Kijk voor meer informatie over deze portal op www.schoudercom.nl.

preview

Op de valreep voor de vakantie willen wij u nader informeren over de laatste stand van zaken rondom de tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw. Het moment om de tijdelijke huisvesting te plaatsen is gewijzigd van de kerstvakantie 2020 naar het voorjaar van 2021. Door het traject van vergunningen nemen de voorbereidingen namelijk meer tijd in beslag. De eerste week van oktober willen wij een informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen organiseren. Wij kunnen u dan ook verder informeren over de tijdelijke huisvesting. In september ontvangt u een uitnodiging met de exacte datum, tijd en locatie. Uiteraard zijn wij ook in oktober afhankelijk van de corona-maatregelen die op dat moment gelden.

 

 

Marlieke Leeuwenburgh, directrice De Tweemaster

preview

In mei van dit jaar is het twee jaar geleden dat de AVG van kracht werd. Vanuit SCOL hebben we ons voorgenomen om, in navolging van de indicatie van de autoriteit persoonsgegevens, twee jaar na het van kracht worden van de AVG als volledige organisatie in de basis ‘AVG-proof’ te zijn. Hoe SCOL hiernaar heeft toegewerkt? Melle Kramer (Functionaris Gegevensbescherming) en Frits Hoekstra (College van Bestuur) vertellen hier meer over in het interview met Kennisnet!