Inloggen

Rkbs De Tweemaster Leiden

 
Van:Annette van Noort
Aan:Iedereen in alle groepen
Luizencontrole
StatusGepubliceerd
Agenda 16 mei 2018

Na iedere schoolvakantie vindt er een klassikale luizenscreening plaats. De groepen waarin luizen geconstateerd worden krijgen als groep via SchouderCom een brief. In dez brief staat de datum van de herscreening, meestal twee weken later. Indien er bij de controle bij uw kind luizen gevonden worden, wordt u daarover geïnformeerd door de ouder van de luizencommissie die de controle heeft uitgevoerd. Dit gebeurt via SchouderCom . Indien u geen bericht ontvangt, betekent dit dus dat bij uw kind geen luizen of neten gevonden zijn. Om de screening zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen is hte van belang dat de meisjes geen ingewikkelde vlechten in het haar hebben maar een enkele paardenstaart en voor de jongens geldt geen gel.